Keramici

28 – 57 – E/01 Keramická výroba

Denní studium – 3 roky

Střední vzdělání s výučním listem

Základní údaje

Obor vzdělávání: 28 – 57 – E/01 Keramická výroba
Organizace studia: denní studium, 3 roky
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Kontakt

Pracoviště: Chelčického 911/2, Praha 3 – Žižkov, přízemí (zvonek Keramici)

Vedoucí oboru: Mgr. Aneta Hájková, zastupce@specou.cz, +420 775 220 403

Telefon: +420 222 717 812

Technická charakteristika oboru

Studium v oboru Keramická výroba připravuje žáky na široké možnosti uplatnění v průmyslu. Absolventi se mohou stát pomocnými pracovníky ve výrobě užitkové, technické, žáruvzdorné keramiky, technického porcelánu a dalších speciálních keramických výrobků. Nabízí se jim také role v dohotovování keramických produktů, povrchových úpravách, práci v glazovně nebo při zakládání a vybírání výrobků ze sušáren a pecí. Absolventi získají základní dovednosti v odlévání sádrových forem, ruční výrobě keramiky a základy údržby strojů a zařízení. Dále se naučí manipulaci se surovinami, třídění a hodnocení hotových výrobků, balení a expedici. Tento obor je ideální pro ty, kteří chtějí pracovat s keramikou jak ručně, tak strojově.

Studium u nás

Jsme tříletým studijním oborem keramické výroby s malým počtem žáků a týmem pedagogů a asistentů pedagoga, kteří se v rodinné atmosféře věnují individuálnímu rozvoji řemeslných dovedností všech žáků. Zaměřujeme se především na dobré ovládnutí základních keramických dovedností, pochopení principů ve výrobě i během manipulace se surovinami, při dohotovování a povrchových úpravách keramických výrobků.

Napříč ročníky se vzájemně známe a inspirujeme. Žákům se věnujeme individuálně a respektujeme jejich zdravotní omezení. Zaměřujeme se především na posilování silných stránek, srozumitelně vysvětlujeme možnosti smysluplného uplatnění v období rychlých změn, automatizace a digitalizace. Základní zásadou je dát žákům prostor k projevení vlastní kreativity, klademe důraz na individualitu a pomáháme jim naučit se pracovat v kolektivu.

Usilujeme o předání obecných řemeslných základů pro pochopení keramického řemesla a rozšíření uplatnitelnosti našich absolventů.

Jak se uplatníte?

Náš obor vás vybaví řemeslnými dovednostmi jak v oboru výroby keramiky, tak obecnými. Uplatnit se můžete v celém výrobním procesu, a to jak při práci s keramickými technologiemi a na linkách, tak i v ručním modelování a dekorování keramiky na pozici pomocného modeláře či dekoratéra keramických produktů.

Vaše uplatnění bude z velké části záležet nejen na dovednostech, ale také na vaší ochotě dále se rozvíjet a aktivně hledat příležitosti profesního uplatnění od zaměstnání ve strojové keramické výrobě, přes malé řemeslné dílny až po vlastní ruční výrobu keramiky a její prodej online. Porozumění keramice vás neomezuje jen na její výrobu – můžete hledat uplatnění v oborech, které souvisejí s jejím balením, přepravou, prodejem, nebo třeba i finálním použitím.

Přijímací řízení

Informace o aktuálním přijímacím řízení jsou zveřejněny v sekci Zájemci o studium.

Přijímací řízení  je složeno z:

  • motivačního pohovoru
  • krátkého písemného testu
  • ukázky manuální zručnosti

Při přijímacím řízení vycházíme z nejaktuálnějšího doporučení školského poradenského zařízení. Jsme si vědomi psychické náročnosti dané situace, a tak přijímací řízení probíhá v klidném, přátelském prostředí.

U samotného přijímacího řízení jsou v případě potřeby rodiče vítáni.

Pokud nebude naplněna kapacita oboru, mohou být uchazeči přijímáni i v dalších kolech přijímacího řízení.

Co náš čeká

×

No events found.

Upozornění

Odkaz na jídelníček

Mrkněte na proužek menu k vašemu oboru - hned vedle odkazu do fotogalerie též najdete odkaz na vždy aktuální JÍDELNÍČEK naší žižkovské školní jídelny.

Přijímací řízení – asistenční a konzultační schůzky

Na webové stránce Zájemci o studium naleznete aktuální informace k přijímacímu řízení. Proces se odlišuje od předchozích let. Uchazečům o studium na naší škole nabízíme asistenci při podání přihlášky v následujících termínech. Je možné si sjednat schůzku na konkrétní čas. Na schůzku je nutné přinést přílohové dokumenty k přihlášce (doklad o ukončené povinné školní docházce, zdravotní posudek, doporučení SPC). 5. 2. 2024, 14:00 – 18:00, Chelčického 2, Praha 3 (Mgr. Aneta Hájková) 14. ...

Formuláře k přijímacímu řízení zveřejněny

Formuláře k přijímacímu řízení zveřejněny v sekci Zájemci o studium, kde najdete též další informace k přijímacímu řízení. Pokud vás zajímají pouze formuláře, využijte přímý odkaz do veřejné složky ZDE.

Kalendář na webových stránkách

Rok 2024 startujeme drobnou novinkou na webových stránkách - kalendáři jednotlivých oborů, které najdete přímo na oborových stránkách a též souhrnným kalendářem na stránce KALENDÁŘ. Nejdůležitější celoškolní akce a události najdete v bloku "Co nás čeká" na úvodní stránce.

Keramické aktuality

Dílny

Dílny

práce na dílnách u Keramiků v tomto týdnu
Pololetní vysvědčení

Pololetní vysvědčení

Přichází konec prvního pololetí a s ním i rozdávání pololetních vysvědčení.
Škola v přírodě – PLUHŮV ŽĎÁR

Škola v přírodě – PLUHŮV ŽĎÁR

Termín: 22. - 26. 4. 2024 Ubytování v krásném penzionu U zámku v blízkosti Jindřichova Hradce, kam se také vydáme společně na výlet. Těšit se ...
Ateliér Evy Pelechové

Ateliér Evy Pelechové

Navštívili jsme ateliér paní Evy Pelechové, výtvarnice a absolventky UMPRUM. S velkou ochotou nás nechala nahlédnout do svého ateliéru, který je ...

Měsíční kalendář

Vyučující

Třídní učitele i jednotlivé vyučující kontaktujte prosím výhradně prostřednictvím aplikace Bakaláři, na pracovní email či pevnou linku školy v dopoledních hodinách.

Mgr. Aneta Hájková

Vedoucí oboru

Třídní učitelka: 3K

📞 +420 775 220 403

✉️ zastupce@specou.cz

Bc. Jakub Ronovský

Třídní učitel: 1K

📞 +420 222 717 812

✉️ ronovsky@specou.cz

 

Patrik Hájek

Třídní učitel: 2K

📞 +420 776 334 158

✉️ hajek@specou.cz

 

Tiziana Brunová

📞 +420 222 717 812

✉️ brunova@specou.cz

 

Renata Cejpová

📞 +420 222 717 812

✉️ cejpova@specou.cz

Ladislava Casian

📞 +420 222 717 812

✉️ casian@specou.cz

 

Eliška Baránková

📞 +420 222 717 812

✉️ barankova@specou.cz

 

Mgr. Milan Kubic

📞 +420 222 717 812

✉️ kubic@specou.cz

 

Dorian Děd

📞 +420 222 717 812

✉️ ded@specou.cz

Volitelné aktivity Žižkov

Společenská výchova

Jedná se o pravidelné setkávání žáků po vyučování. Čas bude vyplňován procházkami po okolí, venkovními aktivitami, kreativním tvořením a v případě zájmu využijeme i počítačovou místnost. Nebráníme se též návštěvě divadla, kina či jiných akcí. To však bude placeno již nad rámec ceny klubovny.

Cena: 2000 Kč / pololetí

Vedoucí: Patrik Hájek, Renata Cejpová

Místo: Chelčického 911/2, Praha 3

Den:

pondělí 15:05 - 16:00

úterý 14:00 - 16:00

středa 14:00 - 16:00

čtvrtek 14:00 - 16:00