Info k zahájení školního roku 2024–2025

05. 07. 2024
Keramici | Tkalci | Učiliště Martin | Upozornění | Zahradníci

Předběžná organizace 1. týdne školního roku

zahájení školního roku: pondělí 2. 9. 2024

Pondělí2. 9.8:00 – 9:402 vyučovací hodiny s třídními učiteli (seznámení se školou, třídnické záležitosti, BOZP)
Úterý3. 9.8:00 – 11:304 vyučovací hodiny s třídními učiteli (třídnické záležitosti, prostory školy, příprava na výuku)
Středa4. 9.8:00 – 11:304 vyučovací hodiny dle rozvrhu
Čtvrtek5. 9.8:00 – 11:304 vyučovací hodiny dle rozvrhu
Pátek6. 9.8:00 – 11:304 vyučovací hodiny dle rozvrhu

Výuka dle plného rozvrhu

od pondělí 9. 9. 2024

Věci, které budeme řešit v prvním týdnu školního roku

  • obědy: přihlášky na obědy (v prvním týdnu dostanete formulář s informacemi)
  • žákovský fond: v letošním ŠR 500 Kč pololetí, předpokládáme zachování (instrukce k platbě v prvním týdnu)
  • aktualizace osobních údajů žáka a zákonných zástupců, informace o omezení žákyně/žáka ve způsobilosti k právním úkonům a zda je držitelem průkazu TP, ZTP, ZTP/P:
  • odchod ze školy s doprovodem: písemné potvrzení (v prvním týdnu dostanete formulář s informacemi)
  • dřívější ukončení školních exkurzí, výletů a výuky na externích pracovištích ve školním roce 2023-24: písemné potvrzení (v prvním týdnu dostanete formulář s informacemi)
  • nahlášení zájmu o zakoupení učebních materiálů (vlastních učebnic) k předmětům: v tuto chvíli aktualizujeme některé naše učební materiály. V prvním týdnu dostanete možnost si tyto námi připravené „učebnice“ zakoupit ve vytištěné a svázané podobě. Není to povinnost, je možné pracovat jen na základě poznámek v sešitě, ale doporučujeme to.
  • přihlášky do nepovinně volitelných předmětů (kroužky) a doplňkových služeb: předběžný přehled najdete dále, přihlášky budeme řešit v prvním týdnu dle individuálního zájmu (včetně plateb, účast v aktivitách je podmíněna úhradou)
  • žádosti o uvolnění z předmětů (zdravotní důvody, apod.), jiné žádosti