Poděkování za školní rok 2023 – 2024

30. 06. 2024
Aktuality | Keramici | Tkalci | Učiliště Martin | Zahradníci

Milé žákyně, milí žáci, vážení zákonní zástupci, kolegyně, kolegové, přátelé a příznivci školy,

s posledním červnovým dnem bych vám všem chtěla poděkovat za uplynulý školní rok 2023-2024 a popřát vám klidné a pohodové dny letních prázdnin a dovolených.

Za důležité považuji poděkovat vám všem za nasazení, trpělivost a otevřenost v souvislosti s změnami, do kterých jsme se v uplynulém školním roce pustili.

Jako učiliště existujeme již od roku 1992 a máme obrovské množství zkušeností, na kterých můžeme stavět. Zaměřujeme se na řemeslo, tedy činnosti, které potřebují šikovnost rukou, a současně usilujeme o to být skvělými speciálními pedagogy. Zároveň si ale uvědomujeme rychlost změn, všudypřítomnou digitalizaci i rychlé změny na chráněném i otevřeném trhu práce. Školu chceme udržet v dobré kondici i pro budoucnost, naplněnou smysluplným vzděláváním. Právě proto se do změn pouštíme.

Vybírám několik namátkou:

  • vybavili jsme učebny dotykovými tabulemi, zaktualizovali vybavení počítačových učeben,
  • dotahujeme některé rekonstrukční práce jak na Žižkově, tak v Komořanech,
  • přesunuli jsme interní datové úložiště na jinou platformu, která nám umožňuje sdílet dokumenty mnohem pružněji, abychom se vzájemně nezahlcovali emaily nebo tiskem papírů,
  • celý pedagogický sbor výrazně poskočil v digitálních dovednostech – přidali jsme online komunikaci, využíváme Bakaláře na pokročilejší úrovni, přidáváme příspěvky na webovky, obsluhujeme elektronickou spisovou službu, používáme sdílené kalendáře,
  • spustili jsme nové webové stránky a máme radost z vaší návštěvnosti,
  • provedli jsme všechny zájemce o studium novým systémem podávání přihlášek a zapracovali na podobě přijímacího řízení,
  • zefektivňujeme naši komunikaci se školskými poradenskými zařízeními, s motivací být ještě lepšími partnery pro žáky, zákonné zástupce i pracovníky poradenských zařízení,
  • pustili jsme se do zjednodušení a zpřehlednění školních vzdělávacích programů tak, aby výuka byla efektivnější i zábavnější, a naše žáky cíleněji připravovala k závěrečným zkouškám.

Pedagogický sbor s opravdovým nasazením pracoval ve výuce, i při realizaci mnoha tradičních školních akcí. Pro připomenutí určitě proklikejte webové stránky, mozaika aktivit je opravdu barevná.

Opravdu pyšná jsem na 10 úspěšných absolventů závěrečných zkoušek. Dělá mi velikou radost, že za posledních 10 let je právě rok 2024 rokem s největším počtem absolventů s výučním listem. I k tomu najdete více na webových stránkách.

V průběhu školního roku se odehrálo mnohé, a i kdybych se sebevíc snažila, nevyjmenuji to vše, čím letos Učiliště MARTIN žilo a čím je. Každá a každý z vás, žákyň a žáků, zákonných zástupců, pedagogů i nepedagogů přispěl svým důležitým dílkem.

Mám radost ze všech pozitivních momentů. Mnohem více si ovšem vážím toho, že nacházíme společné způsoby, jak překonávat mrzuté, naštvané a unavené momenty, které logicky přicházejí se všemi změnami, o které usilujeme. Takže za to vše ještě jednou díky, vaši ochotu změny přijímat, příspívat k nim a dávat konstruktivní zpětnou vazbu neberu jako samozřejmost.

V této zprávě nebudu plánovat, přichází čas zaslouženého odpočinku. Přeji všem klidné dny, bezpečné cesty a budu se těšit na setkání ve školním roce 2024-2025.

Daniela Prokopová

ředitelka školy