Tkalci

31 – 57 – E/01 Textilní a oděvní výroba

Denní studium – 2 roky

Střední vzdělání s výučním listem

Základní údaje

Obor vzdělávání: 31 – 57 – E/01 Textilní a oděvní výroba
Organizace studia: denní studium, 2 roky
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Kontakt

Pracoviště: Chelčického 911/2, Praha 3 – Žižkov, 2. patro (zvonek Tkalci)

Vedoucí oboru: Eva Šrámková, sramkova@specou.cz

Telefon: +420 222 517 952

Technická charakteristika

Absolventi jsou připravováni na pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v základních oblastech textilní výroby. S použitím základních vazeb zhotovují tkaniny a textilní výrobky na jednoduchých strojích a zařízeních v textilních dílnách, vykonávají jejich běžnou údržbu a čištění.

Studium u nás

Jsme dvouletým oborem studia textilní a oděvní výroby, nejmenším oborem našeho učiliště. Studenti obou ročníků se vzájemně znají a pod vedením malého pedagogického týmu pracují na rozvoji svých řemeslných dovedností. Zaměřujeme se především na dobré zvládnutí celé škály technik a postupů, porozumění materiálům a pochopení principů textilní výroby.

Aktivně pracujeme s individuálními zdravotními specifiky studentů, věnujeme především pozornost posilování silných stránek, podporujeme zájem a kreativitu žáků. Výuka je koncipována tak, aby si žáci naučenou teorii mohli v navazujícím odborném vyučování vyzkoušet v praxi. Srozumitelně vysvětlujeme možnosti smysluplného uplatnění v období rychlých změn, automatizace a digitaliza-ce. Se studenty hovoříme o vývoji v textilním průmyslu a jeho budoucnosti.

Usilujeme o předání obecných řemeslných základů pro rozšíření uplatnitelnosti našich absolventů i v jiných oborech a oblastech.

Jak se uplatníte?

Náš obor vás vybaví nejen řemeslnými dovednostmi z oboru textilní výroby, ale zároveň obecně rozvine vaši manuální zručnost. Vaše možnosti uplatnění tedy nebudou záviset jen na řemeslných dovednostech, ale také na ochotě rozvíjet své další dovednosti a aktivně hledat příležitosti i v jiných oborech, souvisejících s výrobou textilu a oděvů. Příležitostí v oblasti textilního průmyslu a oděvní výroby v České republice ubylo, ale nabízí se řada pracovních možností od uplatnění v menších rukodělných dílnách po vlastní ruční výrobu a její prodej online.

Přijímací řízení

Informace o aktuálním přijímacím řízení jsou zveřejněny v sekci Zájemci o studium.

Přijímací řízení  je složeno z:

  • motivačního pohovoru
  • krátkého písemného testu
  • ukázky manuální zručnosti

Při přijímacím řízení vycházíme z nejaktuálnějšího doporučení školského poradenského zařízení. Jsme si vědomi psychické náročnosti dané situace, a tak přijímací řízení probíhá v klidném, přátelském prostředí.

Co nás čeká

×
  • Sobota 29. 06.Neděle 01. 09.
    Letní prázdniny
    Sobota 29. 06.Neděle 01. 09.
    Letní prázdniny

Upozornění

Info k zahájení školního roku 2024–2025

V příspěvku naleznete základní předběžné informace k zahájení školního roku 2024 - 2025. Jedná se o informace shodné s těmi, které byly zaslány všem žákům v závěru ŠR 2023 - 2024

Školní jídelna

rádi bychom vás informovali, že ve dnech 9.5. a 10.5. nebude ve školní jídelně (Žižkov) vařit z důvodu ředitelského volna. Děkujeme za pochopení.

Odkaz na jídelníček

Mrkněte na proužek menu k vašemu oboru - hned vedle odkazu do fotogalerie též najdete odkaz na vždy aktuální JÍDELNÍČEK naší žižkovské školní jídelny.

Přijímací řízení – asistenční a konzultační schůzky

Na webové stránce Zájemci o studium naleznete aktuální informace k přijímacímu řízení. Proces se odlišuje od předchozích let. Uchazečům o studium na naší škole nabízíme asistenci při podání přihlášky v následujících termínech. Je možné si sjednat schůzku na konkrétní čas. Na schůzku je nutné přinést přílohové dokumenty k přihlášce (doklad o ukončené povinné školní docházce, zdravotní posudek, doporučení SPC). 5. 2. 2024, 14:00 – 18:00, Chelčického 2, Praha 3 (Mgr. Aneta Hájková) 14. ...

Tkalcovské aktuality

Poděkování za školní rok 2023 – 2024

Poděkování za školní rok 2023 – 2024

Milé žákyně, milí žáci, vážení zákonní zástupci, kolegyně, kolegové, přátelé a příznivci školy, s posledním červnovým dnem bych vám všem ...
Závěrečný školní týden

Závěrečný školní týden

V posledním týdnu školy jsme navštívili výstavu v ČT, Malešický park a Komocup v Komořanech. Bylo to krásné 🙂 Nálada byla pohodová a teď vzhůru ...
Ozvěny Emil Open 2024

Ozvěny Emil Open 2024

Pojďte se s námi ještě podívat na krátké video z našeho pobytu v Brně. Kamera byla na atletickém stadionu, takže uvidíte především atletické ...
EmilOpen 2024

EmilOpen 2024

Letošní ročník EmilOpen je za námi. Zase jsme vyhráli, co se dalo :-), získali jsme plno medailí a parádně si to užili. Hned po příjezdu ...
Návštěva Botanické zahrady a Petřína.

Návštěva Botanické zahrady a Petřína.

Ve zkouškovém týdnu jsme s prvním ročníkem navštívili Botanickou zahradu a seznámili se s rostlinami poskytujícími textilní vlákno. Další den ...

Měsíční kalendář

×

Vyučující

Třídní učitele i jednotlivé vyučující kontaktujte prosím výhradně prostřednictvím aplikace Bakaláři, na pracovní email či pevnou linku školy v dopoledních hodinách.

Eva Šrámková

Vedoucí oboru

Třídní učitelka: 1T

📞 +420 222 517 952

✉️ sramkova@specou.cz

Simona Stehlíková

Třídní učitelka: 2T

📞 +420 222 517 952

✉️ stehlikova@specou.cz

Veronika Halamová

📞 +420 222 517 952

✉️ halamova@specou.cz

Josef Vetrák

📞 +420 222 517 952

✉️ vetrak@specou.cz

Mgr. Milan Kubic

📞 +420 222 517 952

✉️ kubic@specou.cz

 

Dušan Hofmann

📞 +420 222 517 952

✉️ dhofmann@specou.cz

Volitelné aktivity Žižkov

Společenská výchova

Jedná se o pravidelné setkávání žáků po vyučování. Čas bude vyplňován procházkami po okolí, venkovními aktivitami, kreativním tvořením a v případě zájmu využijeme i počítačovou místnost. Nebráníme se též návštěvě divadla, kina či jiných akcí. To však bude placeno již nad rámec ceny klubovny.

Cena: 2000 Kč / pololetí

Vedoucí: Patrik Hájek, Renata Cejpová

Místo: Chelčického 911/2, Praha 3

Den:

pondělí 15:05 - 16:00

úterý 14:00 - 16:00

středa 14:00 - 16:00

čtvrtek 14:00 - 16:00