Tkalci

31 – 57 – E/01 Textilní a oděvní výroba

Denní studium – 2 roky

Střední vzdělání s výučním listem

Základní údaje

Obor vzdělávání: 31 – 57 – E/01 Textilní a oděvní výroba
Organizace studia: denní studium, 2 roky
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Kontakt

Pracoviště: Chelčického 911/2, Praha 3 – Žižkov, 2. patro (zvonek Tkalci)

Vedoucí oboru: Eva Šrámková, sramkova@specou.cz

Telefon: +420 222 517 952

Technická charakteristika

Absolventi jsou připravováni na pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v základních oblastech textilní výroby. S použitím základních vazeb zhotovují tkaniny a textilní výrobky na jednoduchých strojích a zařízeních v textilních dílnách, vykonávají jejich běžnou údržbu a čištění.

Studium u nás

Jsme dvouletým oborem studia textilní a oděvní výroby, nejmenším oborem našeho učiliště. Studenti obou ročníků se vzájemně znají a pod vedením malého pedagogického týmu pracují na rozvoji svých řemeslných dovedností. Zaměřujeme se především na dobré zvládnutí celé škály technik a postupů, porozumění materiálům a pochopení principů textilní výroby.

Aktivně pracujeme s individuálními zdravotními specifiky studentů, věnujeme především pozornost posilování silných stránek, podporujeme zájem a kreativitu žáků. Výuka je koncipována tak, aby si žáci naučenou teorii mohli v navazujícím odborném vyučování vyzkoušet v praxi. Srozumitelně vysvětlujeme možnosti smysluplného uplatnění v období rychlých změn, automatizace a digitaliza-ce. Se studenty hovoříme o vývoji v textilním průmyslu a jeho budoucnosti.

Usilujeme o předání obecných řemeslných základů pro rozšíření uplatnitelnosti našich absolventů i v jiných oborech a oblastech.

Jak se uplatníte?

Náš obor vás vybaví nejen řemeslnými dovednostmi z oboru textilní výroby, ale zároveň obecně rozvine vaši manuální zručnost. Vaše možnosti uplatnění tedy nebudou záviset jen na řemeslných dovednostech, ale také na ochotě rozvíjet své další dovednosti a aktivně hledat příležitosti i v jiných oborech, souvisejících s výrobou textilu a oděvů. Příležitostí v oblasti textilního průmyslu a oděvní výroby v České republice ubylo, ale nabízí se řada pracovních možností od uplatnění v menších rukodělných dílnách po vlastní ruční výrobu a její prodej online.

Přijímací řízení

Informace o aktuálním přijímacím řízení jsou zveřejněny v sekci Zájemci o studium.

Přijímací řízení  je složeno z:

 • motivačního pohovoru
 • krátkého písemného testu
 • ukázky manuální zručnosti

Při přijímacím řízení vycházíme z nejaktuálnějšího doporučení školského poradenského zařízení. Jsme si vědomi psychické náročnosti dané situace, a tak přijímací řízení probíhá v klidném, přátelském prostředí.

U samotného přijímacího řízení jsou v případě potřeby rodiče vítáni.

Pokud nebude naplněna kapacita oboru, mohou být uchazeči přijímáni i v dalších kolech přijímacího řízení.

Co nás čeká

×
 • Středa 19. 06. 08:00Sobota 22. 06. 08:30
  Emil Open
  Středa 19. 06.Sobota 22. 06.
  08:00 – 08:30
  Emil Open
 • Pondělí 24. 06.
  Výstava v budově ČT
 • Úterý 25. 06.
  Malešický park
 • Pátek 28. 06.
  Vysvědčení - konec ŠR

Upozornění

Školní jídelna

rádi bychom vás informovali, že ve dnech 9.5. a 10.5. nebude ve školní jídelně (Žižkov) vařit z důvodu ředitelského volna. Děkujeme za pochopení.

Odkaz na jídelníček

Mrkněte na proužek menu k vašemu oboru - hned vedle odkazu do fotogalerie též najdete odkaz na vždy aktuální JÍDELNÍČEK naší žižkovské školní jídelny.

Přijímací řízení – asistenční a konzultační schůzky

Na webové stránce Zájemci o studium naleznete aktuální informace k přijímacímu řízení. Proces se odlišuje od předchozích let. Uchazečům o studium na naší škole nabízíme asistenci při podání přihlášky v následujících termínech. Je možné si sjednat schůzku na konkrétní čas. Na schůzku je nutné přinést přílohové dokumenty k přihlášce (doklad o ukončené povinné školní docházce, zdravotní posudek, doporučení SPC). 5. 2. 2024, 14:00 – 18:00, Chelčického 2, Praha 3 (Mgr. Aneta Hájková) 14. ...

Formuláře k přijímacímu řízení zveřejněny

Formuláře k přijímacímu řízení zveřejněny v sekci Zájemci o studium, kde najdete též další informace k přijímacímu řízení. Pokud vás zajímají pouze formuláře, využijte přímý odkaz do veřejné složky ZDE.

Tkalcovské aktuality

Návštěva Botanické zahrady a Petřína.

Návštěva Botanické zahrady a Petřína.

Ve zkouškovém týdnu jsme s prvním ročníkem navštívili Botanickou zahradu a seznámili se s rostlinami poskytujícími textilní vlákno. Další den ...
Vysvědčení

Vysvědčení

Ve středu jsme se v závěru vyučování rozloučili s našimi druháky. Předali jsme jim vysvědčení a užili si malou oslavu. Přejeme všem krásné ...
Tkaní na karetkách

Tkaní na karetkách

V rámci Technologie jsme si na vlastní pěst vyzkoušeli jednu z nejstarších předtkalcovských technik.
Metoda mokrého plstění

Metoda mokrého plstění

Už naši předkové znali a hojně využívali tuto metodu. My jsme ji využili na plstění mýdla.

Měsíční kalendář

×

Vyučující

Třídní učitele i jednotlivé vyučující kontaktujte prosím výhradně prostřednictvím aplikace Bakaláři, na pracovní email či pevnou linku školy v dopoledních hodinách.

Eva Šrámková

Vedoucí oboru

Třídní učitelka: 1T

📞 +420 222 517 952

✉️ sramkova@specou.cz

Simona Stehlíková

Třídní učitelka: 2T

📞 +420 222 517 952

✉️ stehlikova@specou.cz

Veronika Halamová

📞 +420 222 517 952

✉️ halamova@specou.cz

Josef Vetrák

📞 +420 222 517 952

✉️ vetrak@specou.cz

Mgr. Milan Kubic

📞 +420 222 517 952

✉️ kubic@specou.cz

 

Dušan Hofmann

📞 +420 222 517 952

✉️ dhofmann@specou.cz

Volitelné aktivity Žižkov

Společenská výchova

Jedná se o pravidelné setkávání žáků po vyučování. Čas bude vyplňován procházkami po okolí, venkovními aktivitami, kreativním tvořením a v případě zájmu využijeme i počítačovou místnost. Nebráníme se též návštěvě divadla, kina či jiných akcí. To však bude placeno již nad rámec ceny klubovny.

Cena: 2000 Kč / pololetí

Vedoucí: Patrik Hájek, Renata Cejpová

Místo: Chelčického 911/2, Praha 3

Den:

pondělí 15:05 - 16:00

úterý 14:00 - 16:00

středa 14:00 - 16:00

čtvrtek 14:00 - 16:00