Informace pro zájemce o studium

Proč studovat na Učilišti MARTIN

Jsme malá střední škola s velmi přátelským prostředím. Dobře se známe navzájem, jak žáci, tak vyučující. Nejen ve třídách, ale také mezi ročníky a mezi obory. Pomáháme žákům rozvíjet silné stránky a pracovat na těch slabých. Ve všech předmětech se učíme prakticky, a tak, aby to dávalo smysl. Důležitá je atmosféra a proces. Těm dáváme přednost před výkony. Své žáky chválíme, a vždy dáváme upřímnou zpětnou vazbu. Školu udržujeme moderní, ale tak, aby technologie byly srozumitelné našim žákům.

Přemýšlíte? Rozhodujete se? Kontaktujte nás a domluvme si osobní návštěvu. Rádi vás našimi obory provedeme.

Keramici a tkalci sídlí na Žižkově, za zahradníky vyrazíte do Komořan.

Uplatnitelnost

Vybavíme vás řemeslnými dovednostmi v v konkrétním oboru. Naučíme vás i takové, které využijete v jiných profesích. Budoucí uplatnění bude hodně záležet na vás a na vaší chuti na sobě pracovat. Budeme podporovat vaše nápady, budeme si s vámi povídat o tom, jaké máte možnosti. Podívejte se na jednotlivé obory, najdete tam více i o uplatnění.

Obory studia otevírané v 2024/2025

Keramická výroba

28 – 57 – E/01

otevíraná třída

přijatých uchazečů

Textilní a oděvní výroba

31 – 57 – E/01

otevíraná třída

přijatých uchazečů

Zahradnické práce

41 – 52 – E/01

otevíraná třída

přijatých uchazečů