Informace pro zájemce o studium

Proč studovat na Učilišti MARTIN

Jsme malá střední škola s velmi přátelským prostředím. Dobře se známe navzájem, jak žáci, tak vyučující. Nejen ve třídách, ale také mezi ročníky a mezi obory. Pomáháme žákům rozvíjet silné stránky a pracovat na těch slabých. Ve všech předmětech se učíme prakticky, a tak, aby to dávalo smysl. Důležitá je atmosféra a proces. Těm dáváme přednost před výkony. Své žáky chválíme, a vždy dáváme upřímnou zpětnou vazbu. Školu udržujeme moderní, ale tak, aby technologie byly srozumitelné našim žákům.

Přemýšlíte? Rozhodujete se? Kontaktujte nás a domluvme si osobní návštěvu. Rádi vás našimi obory provedeme.

Uplatnitelnost

Vybavíme vás řemeslnými dovednostmi v v konkrétním oboru. Naučíme vás i takové, které využijete v jiných profesích. Budoucí uplatnění bude hodně záležet na vás a na vaší chuti na sobě pracovat. Budeme podporovat vaše nápady, budeme si s vámi povídat o tom, jaké máte možnosti. Podívejte se na jednotlivé obory, najdete tam více i o uplatnění.

Oborové informace k přijímacímu řízení 2024/25 ke stažení

Stáhněte si všechny informace k přijímacímu řízení jako jeden dokument. Ten obsahuje jak charakteristiku oboru, tak obecné informace k přijímacímu řízení a oborové požadavky.

Keramická výroba

28 – 57 – E/01

Textilní a oděvní výroba

31 – 57 – E/01

Zahradnické práce

41 – 52 – E/01

Obory studia otevírané v 2024/2025

Keramická výroba

28 – 57 – E/01

otevíraná třída

přijímaných uchazečů

Textilní a oděvní výroba

31 – 57 – E/01

otevíraná třída

přijímaní uchazeči

Zahradnické práce

41 – 52 – E/01

otevíraná třída

přijímaní uchazeči

Počet přijímaných uchazečů je předpokládaný.

Obecné informace k přijímacímu řízení 2024/25

Škola

Odborné učiliště pro žáky s více vadami, s.r.o.
Chelčického 911/2
130 00 Praha 3 – Žižkov
IZO: 600020819

Otevírané obory studia a předpokládaný počet přijatých žáků

28-57-E/01 Keramická výroba – 1 třída, 9 žáků
31-57-E/01 Textilní a oděvní výroba – 1 třída, 4 žáci
41–52-E/01 Zahradnické práce – 1 třída, 4 žáci

Uchazeči

Ke studiu jsou přijímáni uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami a kombinací vad s doporučením školského poradenského zařízení pro vzdělávání ve škole zřízené podle §16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

Podání přihlášek

Systém podávání přihlášek je nyní jiný než v předchozích letech, jak v samotném způsobu podání přihlášky, tak v organizaci jednotlivých kol. Více informací naleznete na centrální webové stránce www.prihlaskynastredni.cz.

Termín: 1. – 20. února 2024
Způsob: elektronicky / výpisem / tiskopis s přílohami, více zde: https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

Obsah:

  • přihláška ke studiu (prosíme o trpělivost, formulář bude teprve zveřejněn)
  • doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání ve škole zřízené podle §16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
  • potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu na oboru (samostatná příloha přihlášky) – na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání!
  • doložení výsledků za dva poslední ročníky ZŠ (opis klasifikace na přihlášce / kopie vysvědčení)
  • v případě předchozího studia na střední škole informace o názvu a sídle střední školy, a délce předchozího studia

!!! Pozor: v případě podání přihlášky na tiskopisu s přílohami je nutné použít aktuální verze. Lékařské potvrzení bude nyní samostatnou přílohou. !!!

Školní přijímací zkouška (konkrétněji pak u jednotlivých oborů)

Termíny: budou vypsány v období 5. 3 – 23. 4. 2024

Složení:

  • motivační pohovor
  • krátký písemný test
  • praktické dovednosti
  • bezproblémové chování
  • přihlédnutí k nejaktuálnějšímu doporučení školského poradenského zařízení

O přijetí uchazeče rozhoduje součet bodů z jednotlivých částí přijímacího řízení.

Jsme si vědomi psychické náročnosti dané situace, a tak přijímací řízení probíhá v klidném, přátelském prostředí. U samotného přijímacího řízení jsou v případě potřeby rodiče vítáni.

V případě nenaplněné kapacity během 1. a 2. kola přijímacího řízení bude vypsáno i 3. kolo. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v centrálním systému a také na webových stránkách školy.