Informace pro zájemce o studium

Proč studovat na Učilišti MARTIN

Jsme malá střední škola s velmi přátelským prostředím. Dobře se známe navzájem, jak žáci, tak vyučující. Nejen ve třídách, ale také mezi ročníky a mezi obory. Pomáháme žákům rozvíjet silné stránky a pracovat na těch slabých. Ve všech předmětech se učíme prakticky, a tak, aby to dávalo smysl. Důležitá je atmosféra a proces. Těm dáváme přednost před výkony. Své žáky chválíme, a vždy dáváme upřímnou zpětnou vazbu. Školu udržujeme moderní, ale tak, aby technologie byly srozumitelné našim žákům.

Přemýšlíte? Rozhodujete se? Kontaktujte nás a domluvme si osobní návštěvu. Rádi vás našimi obory provedeme.

Keramici a tkalci sídlí na Žižkově, za zahradníky vyrazíte do Komořan.

Uplatnitelnost

Vybavíme vás řemeslnými dovednostmi v v konkrétním oboru. Naučíme vás i takové, které využijete v jiných profesích. Budoucí uplatnění bude hodně záležet na vás a na vaší chuti na sobě pracovat. Budeme podporovat vaše nápady, budeme si s vámi povídat o tom, jaké máte možnosti. Podívejte se na jednotlivé obory, najdete tam více i o uplatnění.

Informace k přijímacímu řízení 2024/25

V informačních listech naleznete obecné informace k přijímacímu řízení, podávání přihlášek, informace k jednotlivým oborům a přijímacím zkouškám.

Obecné informace k podání přihlášky naleznete na www.prihlaskynastredni.cz.

Přihlášení do systému podávání přihlášek naleznete na www.dipsy.cz.

Uchazečům o studium na naší škole nabízíme asistenci při podání přihlášky v následujících termínech. Je možné si sjednat schůzku na konkrétní čas. Na schůzku je nutné přinést přílohové dokumenty k přihlášce.

Formuláře k přijímacímu řízení

Formuláře jsou k dispozici ve formátu XLSX – Excel, editovatelný formát, vhodný k vyplnění na počítači, a PDF – needitovatelný formát, vhodný k vytištění a vyplnění rukou.

Obory studia otevírané v 2024/2025

Keramická výroba

28 – 57 – E/01

otevíraná třída

přijímaných uchazečů

Textilní a oděvní výroba

31 – 57 – E/01

otevíraná třída

přijímaní uchazeči

Zahradnické práce

41 – 52 – E/01

otevíraná třída

přijímaní uchazeči

Počet přijímaných uchazečů je předpokládaný.