Závěrečné zkoušky 2024 na Učilišti MARTIN

27. 06. 2024
Aktuality | Keramici | Tkalci | Učiliště Martin | Zahradníci

Ve dnech 12., 13., 14. a 19. června absolvovalo 10 žáků posledních ročníků oborů Keramická výroba, Textilní a oděvní výroba a Zahradnické práce závěrečné zkoušky. I na naší škole vycházíme z formátu jednotných závěrečných zkoušek, tak jak je sestavuje Cermat. Žáci začínají písemnou zkouškou, další den se pustí do zkoušky praktické a týden později vše završí před komisí zkouškou ústní. 

V lehce nervózní, ovšem rodinné atmosféře uspělo všech deset žákyň a žáků – 4 žákyně na oboru keramickém, 2 žákyně a 2 žáci na oboru tkalcovském a 1 žákyně a 1 žák na oboru zahradnickém. Nikdo nepropadl, nikdo se za námi nebude vracet v září, a většina absolventů odchází nejen s výučním listem, ale také s vysvědčením o závěrečné zkoušce s celkovým hodnocením “prospěl / prospěla s vyznamenáním”.

Letošní rok je výjimečný i tím, že se ke zkouškám odvážil a úspěšně je složil největší počet žáků za posledních 10 let. Jsme pyšní na jejich výsledky, a i přes závěr školního roku motivovaní do další práce. V posledních ročnících bude příští rok 27 žáků školy, a bude pro nás velkou radostí přivést je i k jejich závěrečným zkouškám a dodat jim odvahu skutečně se o to pokusit.

Někteří letošní úspěšní absolventi se rozhodli ještě pro studium na jiném oboru školy. Těšíme se na další setkávání. Část žáků posledních ročníků získala závěrečná vysvědčení a absolventské listy a vyráží do dalšího života. A s malou skupinkou žáků, která si vzdělání prodlužuje, se budeme setkávat na stejných oborech i v příštím roce, a i na ně se už velmi těšíme. 

KERAMICI

Úspěšné zakončení letošního školního roku a završení několikaletého studia oboru Keramická výroba mají za sebou žákyně Lenka, Pavla, Kristina a Tereza. Ve všech třech částech zkoušky předvedly, že se v oboru neztratí. Předvedly skvělé výsledky jak v oblasti teorie, tak i při výrobě a dekorování keramických výrobků. Přejeme jim mnoho úspěchů v další životní etapě! Učitelé z keramiky

Aneta Hájková, vedoucí oboru Keramická výroba

TKALCI

Získáním výučního listu skončilo zkouškové snažení našich žáků: M. Němce, K. Petráčkové, V. Smíška a M. Voříškové. Na závěrečné zkoušky se všichni svědomitě a důkladně připravovali. Díky svojí píli poté s přehledem uspěli ve všech částech ZZ, kdy prokázali jak své praktické dovednosti, tak teoretické znalosti. Snad se jim stejně dobře bude dařit i v dalších životních výzvách. Srdečně blahopřejeme. Tkalci

Eva Šrámková, vedoucí oboru Textilní a oděvní výroba

ZAHRADNÍCI

Na zahradnících i letos proběhly zkoušky v pohodové a klidné náladě. Oba žáci, Adriana a Jiří, si vedli ve všech částech skvěle a nezbývalo nic jiného, než je za jejich znalosti, dovednosti, píli a odvahu odměnit výučním listem, gratulujeme!

Kamila Malinová, vedoucí oboru Zahradnické práce

A POHLED ŘEDITELKY ŠKOLY NA ZÁVĚR

Žáci letos předvedli perfektní znalosti jak praktické, tak i v oblasti teorie. Ráda bych poděkovala i všem učitelům, mistrům a asistentům za úžasnou práci, kterou dělají. Při závěrečných zkouškách jsem viděla, jak vřelý a srdeční vztah mají k žákům. Jak obrovské množství dovednosti je naučí a to s lehkosti a respektem k potřebám každého žáka! Děkuji Vám všem, že můžu být součástí kolektivu Učiliště Martin.

Daniela Prokopová, ředitelka školy