Zahradníci

41 – 52 – E/01 Zahradnické práce

Denní studium – 3 roky

Střední vzdělání s výučním listem

Skripta v prodeji ve škole

12. 09. 2023
Upozornění | Zahradníci

První ročník

Ekologie 52,- Kč – výjimečně pro tento rok rozdáváme zásoby skript, která jsou zdarma

Botanika 95,- Kč

Počítače 35,- Kč

Ekonomika a trh práce 150,- Kč

Základy zahradnické výroby 95,- Kč

Druhý ročník

Květinářství 128,- Kč

Sadovnictví 105,- Kč

Ovocnářská a zelinářská výroba 100,- Kč

Třetí ročník

Stroje a zařízení – 56,- Kč