Zahradníci

41 – 52 – E/01 Zahradnické práce

Denní studium – 3 roky

Střední vzdělání s výučním listem

Prváci – anglický jazyk

19. 09. 2023
Upozornění | Zahradníci

Informace pro prváky – Anglický jazyk – do hodin anglického jazyka si žáci připraví linkovaný sešit A5, do kterého si případně budeme zapisovat slovíčka a gramatiku. Dále žáci budou dostávat pracovní listy, které by bylo dobré dávat do košilek a zakládat do tenkých desek. Převážně však budeme společně pracovat ve škole na pomůckách a interaktivní tabuli. Občas bude malý testík podobný pracovnímu listu – spojování obrázků, doplňování slov, přiřazování. Angličtina je vedena formou her a zábavných cvičení. 

Na ekologii žáci sešit nepotřebují, pracujeme s prezentacemi, se skripty a výukovými videi. I ekologie je vedena hodně interaktivně, skupinově, hravě.