Nahlížení do spisu přijímacího řízení

04. 05. 2024
Učiliště Martin | Upozornění

Před vydáním rozhodnutí o přijetí/nepřijetí v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2024-2025 má účastník řízení podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád ve znění pozdějších předpisů právo vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Nahlížení do spisu je možné od 13. 5. 2024 do 14. 5. 2024 v čase od 8:00 hod do 15:00 hod., na adrese Chelčického 911/2, Praha 3 – přízemí, ředitelna.