Zahradníci

41 – 52 – E/01 Zahradnické práce

Denní studium – 3 roky

Střední vzdělání s výučním listem

Výuka Ekologie

20. 02. 2024
Aktuality | Zahradníci

Kéž by všichni uměli správně vytřídit odpad, jako naši žáci!!!