Shrnující informace k školní přijímací zkoušce (ŠPZk)

08. 04. 2024
Učiliště Martin | Upozornění

Děkujeme za váš zájem o některý z našich třech studijních oborů a účast na školní přijímací zkoušce. Pokud jste se z vážných důvodů nemohli dostavit, kontaktujte nás prosím, a domluvíme se na dalším postupu.

  1. Máte za sebou školní přijímací zkoušku na naší škole. Nejspíš jste byli nervózní, ve stresu. Určitě si odpočiňte, a pokud máte před sebou ještě další přijímací zkoušky na jiných školách, držíme palce.
  2. Kolegové si vaše výkony důkladně prohlédnou, přidělí jim odpovídající počet bodů a na jejich základě sestavíme pořadí uchazečů.
  3. DOZVÍTE SE VÝSLEDKY HNED? To, jak jste dopadli, takto rychle říci neumíme. Pedagogové si důkladně projdou vaše práce a své záznamy, na základě nich pak uchazečkám / uchazečům přidělíme počet bodů a sestavíme pořadí uchazečů. To se zadává do systému Dipsy, ve kterém speciální algoritmus rozřadí jednotlivé uchazeče do škol. Více o algoritmu naleznete na stránkách www.prihlaskynastredni.cz, ve zkratce – jedná se o postupný proces, ve kterém je zohledněn počet míst na oboru, pořadí uchazečů dle školní přijímací zkoušky a priorita přihlášky.
  4. 15. května zveřejníme (pod registračním číslem uchazečky / uchazeče) výsledky 1. kola. Do té doby vás bohužel nejsme schopni informovat o tom, jak jste uspěli. O tomto zveřejnění vás též budeme informovat emailem a SMS zprávou. Tím bude uzavřeno 1. kolo přijímacích zkoušek.
  5. Pokud jste na naši školu přijati nebyli, bude záležet na výsledcích na ostatních školách, případně vstoupíte do 2. kola přijímacích zkoušek (případně do dalších kol).
  6. Pokud přijati budete, během června 2024 od nás obdržíte konkrétní informace o studiu na naší škole a zahájení školního roku 2024-2025.

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte. Děkujeme za Váš zájem o studium na naší škole.