Zahradníci

41 – 52 – E/01 Zahradnické práce

Denní studium – 3 roky

Střední vzdělání s výučním listem

Příměstský sportovní kurz s environmentálními aktivitami

26. 04. 2024
Aktuality | Zahradníci

Tento týden jsme si s žáky užili pěší turistiku, hry, trochu práce a hlavně hodně pobytu na čerstvém vzduchu. V pondělí jsme prochodili svahy Petřína křížem krážem, propletli se Zrcadlovým bludištěm a pokochali se výhledy na Prahu. V úterý jsme v Komořanech nasedli do vlaku směr Petrov a prošli si naučnou stezku Na Medníku, kde jsou krásné suťové lesy s mnoha jarními kvetoucími bylinami. Ve středu jsme měli odpočinkový den s hrami a kratší procházkou. Ve čtvrtek nás čekala další turistická akce – pěší výlet podél Vltavy, cesta přívozem na druhý břeh a výšlap Chuchelským hájem na vyhlídku na skalách nad Vltavou. Tam jsme díky panu faráři mohli nahlédnout do kostela svatého Jana Nepomuckého, poté jsme navštívili zookoutek, zahráli si “lesní bingo” a kolem Mariánského pramene se vrátili k Vltavě a odtud městskou dopravou zpět do školy. Pátek byl ve znamení práce – připravovali jsme záhony u Obchodního náměstí pro výsadbu letniček.