Zahradníci

41 – 52 – E/01 Zahradnické práce

Denní studium – 3 roky

Střední vzdělání s výučním listem

Platba za školu v přírodě

04. 03. 2024
Upozornění | Zahradníci

Vzhledem k dostatečnému počtu zájemců potvrzujeme konání školy v přírodě a prosíme o uhrazení celé částky 4 400 Kč nejpozději do 31.3.

Číslo účtu: 170591050/0300.

Variabilní symbol: rodné číslo žáka před lomítkem

Poznámka: jméno žáka

Prosíme, neslučujte platbu s jinými platbami.

V případě neúčasti na škole v přírodě je potřeba uhradit storno poplatek, který bude vyčíslen po ukončení akce.

Děkujeme a těšíme se na školu v přírodě, učitelé a asistenti Učiliště Martin.