Zahradníci

41 – 52 – E/01 Zahradnické práce

Denní studium – 3 roky

Střední vzdělání s výučním listem

Od pondělí 6. 5. 2024 PLAVÁNÍ na Olšance!!! Bližší informace byly zaslány na Bakaláře a najdete je též v aktualitách na předchozí stránce.

03. 05. 2024
Upozornění | Zahradníci