Rozšiřující informace k školní přijímací zkoušce

14. 03. 2024
Učiliště Martin | Upozornění
  1. Pozvánky na konkrétní termín školní přijímací zkoušky by vám nyní měly být v listinné podobě doporučeným dopisem / datovou schránkou doručeny
  2. Každý uchazeč též obdržel identickou emailovou zprávu s kopií pozvánky
  3. Možnost Vaší účasti na termínech jste potvrzovali a dostali od nás obratem též odpověď na toto potvrzení (pokud k tomu nedošlo, ještě Vás zkontaktujeme a potvrdíme si)
  4. Obecné informace též zveřejňujeme na našich webových stránkách (kde mimo jiné získáte i průběžnou představu o dění na jednotlivých oborech)

TERMÍNOVÁ KOLIZE? Pokud v souvislosti s podáním přihlášek řešíte jakoukoliv termínovou kolizi, neváhejte mne kontaktovat, pokusíme se neprodleně najít vyhovující řešení.

PŘÍPRAVA KE ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE? Velmi dobře víme, že zkoušky pro mnoho našich uchazečů představují stresovou zátěž. Připravujeme je tak, aby prostředí bylo co nejpřátelštějí, podpůrné, s dostatkem času. Setkání obsahuje část písemnou, praktickou a ústní, aby každý z uchazečů dostal možnost ukázat své silné stránky a zároveň měl možnost vnímat celkové klima školy. V rámci přípravy je určitě užitečné mrknout se na stránky školy, společně se doma pobavit o tom, že všechny 3 obory jsou řemeslné, a co je právě to, co uchazečku / uchazeče na studiu láká. Písemný test je velmi stručný a v praktické části jsme zvědaví na zručnost, samostatnost a aktivní přístup. U keramického oboru se určitě setkáte s keramickou hlínou a modelováním, na textilním oboru si vyzkouší uchazečky / uchazeči princip tkaní, na zahradnickém oboru bude určitě potřeba na chvíli ponořit ruce do zeminy. 

CO SI VZÍT S SEBOU? Určitě nezapomeňte pozvánku, na které máte konkrétní místo a čas přijímací zkoušky. Fajn bude oblíbená propiska nebo tužka. V případě především keramického a zahradnického oboru může být užitečné vzít si oblečení, které si můžete trochu umazat, pokud se do praktické zkoušky pustíte s vervou. Není potřeba nic komplikovaného – stačí například volnější mikina nebo košile, kterou si přehodíte přes vaše běžné oblečení. Pokud nebudete mít, zkusíme vám nabídnout něco ze školních zásob. Na pití vám určitě budeme schopni nabídnout během zkoušky sklenici s vodou, ale můžete mít samozřejmě svou láhev (a k ní něco drobného k zakousnutí na doplnění energie).

DOZVÍTE SE VÝSLEDKY HNED? To, jak jste dopadli, takto rychle říci neumíme. Pedagogové si důkladně projdou vaše práce a své záznamy, na základě nich pak uchazečkám / uchazečům přidělíme počet bodů a sestavíme pořadí uchazečů. To se zadává do systému Dipsy a zveřejňuje 15. května (pod registračním číslem uchazečky / uchazeče). V každém případě od nás uchazečka / uchazeč dostane po přijímací zkoušce stručný informační list, kde všechny další kroky a termíny shrneme. I ten pak ještě jednou dostanete do emailu.

CO DĚLAT, POKUD SE Z VÁŽNÝCH DŮVODŮ NEMOHU NA POSLEDNÍ CHVÍLI DOSTAVIT KE ZKOUŠCE? Informujte nás o tom, prosím. Při neúčasti na řádném termínu z vážných (např. zdravotních) důvodů máme též vypsán náhradní termín, na který bychom Vás pozvali. 

Pokud budete mít jakékoliv dotazy k administrativní stránce přijímacího řízení, případně těmto obecným informacím, kontaktujte mne, prosím. Se specifickými oborovými dotazy – anebo v rámci pokračování již otevřených komunikací – můžete též kontaktovat jednotlivé vedoucí oborů (Keramici – Aneta Hájková, Tkalci – Eva Šrámková, Zahradníci – Kamila Malinová).

Děkujeme za Váš zájem o studium na naší škole.