Od nového školního roku se mění ředitelka Spec OU.

Nová ředitelka je Mgr. Daniela Prokopová.

Škola od září 2022 přechází na elektronickou evidenci. Komunikace rodičů/žáků s učiteli, absence žáků, kontrola prospěchu žáků, získávání informací ohledně organizace aj. bude nově probíhat přes systém Bakaláři.

Každý rodič získá od třídního učitele svého dítěte přístupové údaje k systému Bakaláři.

Bližší informace sdělí třídní učitelé 1. 9. 2022

1. 9. 2022 začátek v 8:00; předpokládaný konec 9:00 – 9:30

(rozdání informací, rozvrhů, informace o používání systému Bakaláři aj.)

2. 9. 2022 začátek v 8:00; konec výuky v 11:30

(žáci budou seznámeni s BOZ, se školním řádem, organizací školy)

Od 5. 9. 2022 výuka dle rozvrhů

Kontakt

Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o.

Chelčického 2
130 00 Praha 3 - Žižkov

telefon 608 930 502

ředitelka Mgr. Daniela Prokopová

e-mail: reditelstvi@specou.cz

Datová schránka: fzvqz7m

Důležité termíny