Výpočetní technika

Učiliště má průměrný počet žáků 70 ve 4 učebních oborech.

Celkový počet pedagogických pracovníků je 20, z toho v úrovni proškolení uživatelských znalostí 15 pracovníků.

Ve škole jsou zřízeny 2 počítačové učebny s pracovní stanicí učitele a 5 pracovními stanicemi pro žáky, což odpovídá standardu ICT požadovanému pokynem MŠMT č.j.27419/2004-55.

Dále je v počítačové učebně k dispozici scanner, kopírka A3, tiskárna a audio výstupy z jednotlivých počítačů.

Hardwarová konfigurace počítačů vyhovuje požadavkům. SW vybavení počítačů je OS Windows, kancelářský balík Office (projekt Microsoft for education), antivirový program Eset, Bakaláři, freewarové programy pro údržbu SW a pro zpracování fotografií, úpravu audio a video souborů a placené výukové a herní programy pro děti se specifickými poruchami učení fi BSP Multimedia, Terasoft, Langmaster.

Veškerý licencovaný SW je zakoupen v souladu s licenčními podmínkami.

Připojení je zajištěno technologií VDSL 20Mb/s se sdílením 1:10, což odpovídá požadavku na 20 pracovních stanic, rozvody byly zřízeny odbornou firmou (v lištách po stěně) a je smluvně zajištěna pravidelná údržba HW a SW v měsíčním cyklu. Pro žáka je zřízeno samostatné pracoviště v místnosti s bezprašným povrchem.

Škola má zřízeny webové stránky, jejichž správa je zajištěna externím pracovníkem. Součástí stránek jsou i účty elektronické pošty jednotlivých středisek a ředitelství. Na stránkách jsou umístěny prezentace jednotlivých středisek a aktuální zprávy o výstavách a akcích školy.

Dále je na škole k dispozici 6 pracovních stanic umístěných v učebnách a nebo v pracovnách učitelů připojených na Internet technologií VDSL, OS W10 s antivirem Eset, s kancelářským balíkem Office  a dalším aplikačním SW ( účetní, prezentační, evidenční,atd).

Stávající stav naplňuje ukazatele požadované standardem ICT.

V cílovém stavu je nutno průběžně upgradovat HW a SW v souladu s postupem vývoje technologií, s rozvojem dostupnosti pevného připojení internetu bude uvažováno o zvýšení rychlosti připojení. Učebny budou postupně vybavovány skenovaní a prezentační technologií, s ohledem na dostupnost SW pro zdravotně postižené děti bude zajištěno jeho rozšíření a upgrade.

Průběžně je zajišťován standard proškolení učitelů v jednotlivých stupních ICT znalostí.

Finanční zajištění provozu a rozšíření ICT standardu bude provedeno v kombinaci účelových dotací MŠMT a vlastních zdrojů učiliště.

Kontakt

Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o.

Chelčického 2
130 00 Praha 3 - Žižkov

telefon 608 930 502

ředitelka Mgr. Daniela Prokopová

e-mail: reditelstvi@specou.cz

Datová schránka: fzvqz7m

Důležité termíny