nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Tkalcovské práce

Tkalcovské práce ( probíhá výuka dle RVP 31-57-E/01 – Textilní a oděvní výroba pod názvem Tkalcovské práce.)

Tkalcovské práce je dvouletý učební obor. Žáci si v jednotlivých ročnících v rámci hodin odborného výcviku postupně osvojují tyto tkalcovské techniky: tkaní na rámu, modle, tkaní na tkalcovském stavu, karetkovém stávku a krosienkovém rámu. Součástí teoretické přípravy jsou základy technologie výroby textilií, vazby a rozbory tkanin a základní seznámení s materiály nejčastěji používanými v ručním i strojovém tkalcovství. Určitá část výuky je věnována základům ručního a strojového šití (druhy vyšívacích stehů, přišívání knoflíků, obsluha šicího stroje…). V těchto hodinách probíhá také kompletace tkaných výrobků a další dokončovací práce.

Pro snazší osvojení si učiva je ve výuce kladen důraz na propojení teoretických a praktických předmětů. S těmito předměty jsou žáci seznamování na plně vybaveném pracovišti.

Uplatnění absolventů:

  • Během studia mají žáci v rámci tranzitního programu možnost spolupracovat s organizací Rytmus, která zprostředkovává zaměstnání v různých oborech.
  • Pracovní poměr je možné kombinovat také s domácí výrobou tkaných výrobků a jejich prodejem v oděvních galeriích.
  • Další možností je práce na chráněném pracovišti.