Tkalcovské práce

Tkalcovské práce ( probíhá výuka dle RVP 31-57-E/01 – Textilní a oděvní výroba pod názvem Tkalcovské práce.)

Tkalcovské práce je dvouletý učební obor. Žáci si v jednotlivých ročnících v rámci hodin odborného výcviku postupně osvojují tyto tkalcovské techniky: tkaní na rámu, modle, tkaní na tkalcovském stavu, karetkovém stávku a krosienkovém rámu. Součástí teoretické přípravy jsou základy technologie výroby textilií, vazby a rozbory tkanin a základní seznámení s materiály nejčastěji používanými v ručním i strojovém tkalcovství. Určitá část výuky je věnována základům ručního a strojového šití (druhy vyšívacích stehů, přišívání knoflíků, obsluha šicího stroje…). V těchto hodinách probíhá také kompletace tkaných výrobků a další dokončovací práce.

Pro snazší osvojení si učiva je ve výuce kladen důraz na propojení teoretických a praktických předmětů. S těmito předměty jsou žáci seznamování na plně vybaveném pracovišti.

Uplatnění absolventů:

  • Během studia mají žáci v rámci tranzitního programu možnost spolupracovat s organizací Rytmus, která zprostředkovává zaměstnání v různých oborech.
  • Pracovní poměr je možné kombinovat také s domácí výrobou tkaných výrobků a jejich prodejem v oděvních galeriích.
  • Další možností je práce na chráněném pracovišti.

Kontakt

Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o.

Chelčického 2
130 00 Praha 3 - Žižkov

telefon 608 930 502

ředitelka Mgr. Daniela Prokopová

e-mail: reditelstvi@specou.cz

Datová schránka: fzvqz7m

Důležité termíny