Keramické práce

Keramické práce ( probíhá výuka dle RVP 28-57-E/01 – Keramická výroba pod názvem Keramik)
Na oboru Keramické práce získávají učni teoretické a praktické dovednosti – točení na kruhu, modelování, glazování, odlévání do forem, obsluha pece a malba engobami.

Získají přehled z dějin umění, technologiích keramiky a keramických materiálů, o strojích, zařízeních a technickém kreslení. V matematice, českém jazyce, občanské výchově jde o udržení a prohlubování vědomostí. Výuku zajišťují 3 učitelky a mistři odborného výcviku, školní psycholog a sociální pracovnice.

Žáci mají možnost navštěvovat zájmové kroužky při škole, spolu s rodiči výuku znakové řeči,  jezdí na vícedenní výlety. Vytvořené výrobky se prodávají v průběhu celého roku, tradicí se staly úspěšné prodejní výstavy, které jsou odměnou za práci učňů i učitelů.

Po vyučení mají uplatnění v keramických dílnách při glazování a vypalování výrobků a na živnost.

Vytváření pracovních návyků nebo pomoc při komunikaci s potenciálním zaměstnavatelem, případně další prohlubování kvalifikace zajišťuje pro naše žáky Občanské sdružení MARTIN.

Kontakt

Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o.

Chelčického 2
130 00 Praha 3 - Žižkov

telefon 608 930 502

ředitelka Mgr. Daniela Prokopová

e-mail: reditelstvi@specou.cz

Datová schránka: fzvqz7m

Důležité termíny