nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Keramické práce

Keramické práce ( probíhá výuka dle RVP 28-57-E/01 – Keramická výroba pod názvem Keramik)
Na oboru Keramické práce získávají učni teoretické a praktické dovednosti – točení na kruhu, modelování, glazování, odlévání do forem, obsluha pece a malba engobami.

Získají přehled z dějin umění, technologiích keramiky a keramických materiálů, o strojích, zařízeních a technickém kreslení. V matematice, českém jazyce, občanské výchově jde o udržení a prohlubování vědomostí. Výuku zajišťují 3 učitelky a mistři odborného výcviku, školní psycholog a sociální pracovnice.

Žáci mají možnost navštěvovat zájmové kroužky při škole, spolu s rodiči výuku znakové řeči,  jezdí na vícedenní výlety. Vytvořené výrobky se prodávají v průběhu celého roku, tradicí se staly úspěšné prodejní výstavy, které jsou odměnou za práci učňů i učitelů.

Po vyučení mají uplatnění v keramických dílnách při glazování a vypalování výrobků a na živnost.

Vytváření pracovních návyků nebo pomoc při komunikaci s potenciálním zaměstnavatelem, případně další prohlubování kvalifikace zajišťuje pro naše žáky Občanské sdružení MARTIN.