Kontakt

Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o.

Chelčického 2
130 00 Praha 3 - Žižkov

telefon 608 930 502

ředitelka Mgr. Daniela Prokopová

e-mail: reditelstvi@specou.cz

Datová schránka: fzvqz7m

Důležité termíny


24. 9. 2023

Počet přístupů
843522

Projekt EU – OPPA

OPPA    Praha    EU    slogan

Vážení rodiče, vážení žáci,

Odborné učiliště se v rámci zvýšení nabídky a kvality vzdělání zapojilo do „Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA), prioritní osa Modernizace počátečního vzdělání“ a využívá prostředky Evropského sociálního fondu v ČR.

Globálním cílem OPPA je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny. OPPA se proto zaměřuje na vzdělávání a boj proti sociálnímu vyloučení.

Projekt “Podpora tvorby a zavedení širší nabídky vzdělávání zdravotně postižené mládeže s důrazem na lepší profesní i osobní uplatnění” předložený naším Odborným učilištěm uspěl jako jeden z mála ve výběrovém řízení a proběhl v roce 2009 a 2010. Tím se pro naše žáky dále rozšířila nabídka volitelných předmětů. Díky možnosti čerpání finančních prostředků bylo zřízení učeben i náklady na provoz plně hrazené ze Sociálního fondu EU a proto byla výuka zcela zdarma. Poznatky a zkušenosti získané v průběhu projektu jsme implementovali do Školních vzdělavacích programů a tedy i noví žáci získají tyto informace a vědomosti při výuce Ekonomiky a Občanské výchovy.

Základním cílem jednotlivých předmětů je přispět ke vzrůstu společenské prestiže a napomoci lepšímu uplatnění absolventů na trhu práce. Věřím, že znalosti získané absolvováním zvolených předmětů usnadní našim studentům uplatnění v budoucím profesním i soukromém životě a jsem ráda, že Odborné učiliště může svým studentům touto cestou podat pomocnou ruku.

Olga Kočová
ředitelka OU


Popis projektu
Závěrečná zpráva

Obsahy učiva

Informační technologie 1
Informační technologie 2
Informační technologie 3
Angličtina 1
Angličtina 2
Angličtina 3
Komunikační dovednosti
Zdravotní tělesná výchova

Metodiky

Informační technologie 1
Informační technologie 2
Informační technologie 3
Angličtina 1
Angličtina 2
Angličtina 3
Komunikační dovednosti
Zdravotní tělesná výchova

Další vzdělávání pro pedagogické pracovníky

ICT k nové PC učebně
Škola zad, správné držení těla
Etopedie (2 bloky)
Logopedie (3 bloky)
Surdopedie (3 bloky)
Ergonomie práce u strojů (1 blok)
Tyflopedie (2 bloky)
Specifické poruchy učení (3 bloky)
Psychopedie (2 bloky)
Tělesná výchova na středních školách (1 blok)

Kontakt

Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o.

Chelčického 2
130 00 Praha 3 - Žižkov

telefon 608 930 502

ředitelka Mgr. Daniela Prokopová

e-mail: reditelstvi@specou.cz

Datová schránka: fzvqz7m

Důležité termíny