Nabídka kroužků

Nabídka volitelných předmětů a doplňkových služeb pro žáky

Ve školním roce 2018/2019 nabízí odborné učiliště žákům možnost využít nabídky volitelných předmětů či doplňkových služeb a trávit tak smysluplně a aktivně svůj volný čas.

 

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY:

  • „RODINNÁ VÝCHOVA“ – v rámci tohoto předmětu se zaměříme zejména na výchovu ke zdraví a péči o zdraví. Větší část tohoto předmětu budeme věnovat vaření a pečení z kvalitních, sezónních i méně známých surovin (např. dýně, cuketa, červená řepa, kuskus, polenta, quinoa, bulgur aj.) Předmět si zpestříme i zdobením různých laskomin, informacemi o péči o domácnost, etiku, stolování. Pokusíme se zábavnou formou připravit na život.

Vzhledem ke složitosti receptu a nákladnosti surovin může docházet ke zpoplatnění nad rámec předmětu (cca 20,- – 50,-). Žáci budou vždy předem upozorněni.

Vedoucí:       Mgr. Aneta Betuštiaková

Cena:            1300,-/pololetí

Den:              středa 14:30 – 15:50 (80 min)

Místo:           Chelčického 2, Praha 3 – Žižkov

 

  • „KREATIVNÍ TVOŘENÍ“ – během tohoto předmětu se žáci seznámí s různými technikami výtvarné a ruční tvorby (batikování, decoupage, potisk triček, aranžmá z přírodnin, tematické pečení, kresba, malba aj.). Snažíme se rozvíjet
    dovednost, představivost a kreativitu a při tom všem se i bavit.

Vedoucí:          Mgr. Kamila Malinová, DiS.

Cena:              1000,-/pololetí

Den:                úterý 14:40 – 15:25 (45 min)

Místo:             K Nouzovu 308, Praha 4 – Komořany

 

  • „AKTIVNĚ-RELAXAČNÍ KROUŽEK“ – jedná se o doplňující tělocvik. Náplní je zdokonalování pohybových dovedností, držení těla, koordinace, obratnosti, týmové hry a aktivního využívání volného času. Tento kroužek bude probíhat při přijatelném počasí venku, za nepříznivého počasí se volí pobyt v prostorách školy, případně se domlouvá bowlingová dráha (zpoplatněné nad rámec kroužku; cena dle počtu žáků a zamluvených drah – cca 50,-). V druhém pololetí též v rámci kroužku návštěva plaveckého bazénu.

Vedoucí:          Patrik Hájek

Cena:              1000,-/pololetí

Den:                čtvrtek 15:00 – 16:00 (60 min)

Místo:             TJ Sokol Žižkov

 

________________________________________________________________

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY:

 

  • „LÉČEBNÝ TĚLOCVIK“ (rehabilitace) – v rámci 30 minutového bloku budou pod vedením odborníka probíhat posilovací a korekční cvičení vedoucí ke správnému držení těla a zlepšení zdravotního stavu žáků. Cvičení probíhá v malých skupinkách.

Vedoucí:          Mgr. Milan Kubic

Cena:              900,-/pololetí

Den:                středa individuálně /čtvrtek individuálně

Místo:             K Nouzovu 308, Praha 4 – Komořany / Chelčického 2, Praha 3

 

  • „ŘEČOVÉ NÁPRAVY“ (logopedie) – služba, zabývající se nápravami řeči, je určena zejména těm, kteří trpí poruchami komunikace. Umožňuje překonávat řečové obtíže, rozvíjí sociální a komunikační dovednosti i celou osobnost.

Vedoucí:          Mgr. Aneta Betuštiaková

Cena:              900,-/pololetí

Den:                během celého týdne individuálně

Místo:              Chelčického 2, Praha 3 – Žižkov

 

  • „KLUBOVNA“ – jedná se o pravidelné setkávání žáků po vyučování. Čas bude vyplňován procházkami po okolí, venkovními aktivitami, kreativním tvořením a v případě zájmu využijeme i počítačovou místnost. Nebráníme se též návštěvě divadla, kina či jiných akcí. To však bude placeno již nad rámec ceny klubovny.

Vedoucí:          Patrik Hájek, Mgr. Aneta Betuštiaková

Cena:              1500,-/pololetí

Den:                pondělí 15:00 – 16:30

Úterý    14:30 – 16:30

Středa   13:20 – 16.30

Čtvrtek 14:20 – 16:30

Místo:             Chelčického 2, Praha 3

 

  • „SOBOTNÍ VÝLETY“ – snažíme se vždy jednu sobotu v měsíci vyjíždět (vlakem či autobusem) za krásami ČR. Nabídku výletu a termín se žáci dozvědí vždy minimálně týden až 14 dní před plánovanou akcí

 

Vedoucí:          Patrik Hájek, Mgr. Aneta Betuštiaková

Cena:              stanovuje se vždy podle místa, kam se jede a podle počtu zájemců

Den:                sobota