Konzultace k závěrečným zkouškám

Na základě informací MŠMT ze dne 12. 4. 2021 a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se s účinností od 19. 4. 2021

umožňuje žákům posledních ročníků, kteří skládají státní závěrečné zkoušky, osobní přítomnost na

skupinové konzultaci

Keramické práce pondělí 8:30 – 12:00

Tkalcovské práce úterý 9:00 – 11:00

Zahradnické práce úterý 9:00 – 11:30

Pravidla skupinových konzultací:

– účast na skupinových konzultacích je dobrovolná

– žák využití skupinové konzultace hlásí pedagogům s předstihem

– osobní přítomnost na konzultacích je podmíněna absencí příznaků onemocnění COVID-19 a testování antigenním testem

– žák má po dobu konzultací nasazený respirátor

V Praze 13. 4. 2021     

Olga Kočová

ředitelka školy