ŠVP – učební plány

Již od roku 2010 jsou zpracovány Školní vzdělávací programy, podle nichž probíhá výuka.

Pro jejich velký obsah uvádíme pouze úvodní stránky, kompletní ŠVP jsou k dispozici na ředitelství.

Školní vzdělávací program – keramik

Školní vzdělávací program – zahradník

Školní vzdělávací program – textil