Kontakt

Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o.

Chelčického 2
130 00 Praha 3 - Žižkov

telefon 608 930 502

ředitelka Mgr. Daniela Prokopová

e-mail: reditelstvi@specou.cz

Datová schránka: fzvqz7m

Důležité termíny


8. 6. 2023

Počet přístupů
682644

– Logopedie

  • „ŘEČOVÉ NÁPRAVY“ (logopedie) – služba, zabývající se nápravami řeči, je určena zejména těm, kteří trpí poruchami komunikace. Umožňuje překonávat řečové obtíže, rozvíjí sociální a komunikační dovednosti i celou osobnost.

Vedoucí:         Mgr. Aneta Betuštiaková                        Cena:              900,-/pololetí

Den:                během celého týdne individuálně      Místo:             Chelčického 2, Praha 3 – Žižkov

Cíle kroužku:

  • vyvození chybně vyslovovaných hlásek
  • náprava komunikativních dovedností: tempa, plynulosti, slovní pohotovosti,
  • celkového projevu řeči
  • procvičování motoriky mluvidel (jazyk, mimické svaly,…) pro správné
  • vyslovování hlásek
  • procvičování grafomotoriky
  • tvorba gramaticky správných vět
  • zaměření na správné dýchání
  • procvičování sluchového vnímání

 

Kontakt

Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o.

Chelčického 2
130 00 Praha 3 - Žižkov

telefon 608 930 502

ředitelka Mgr. Daniela Prokopová

e-mail: reditelstvi@specou.cz

Datová schránka: fzvqz7m

Důležité termíny