Kontakt

Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o.

Chelčického 2
130 00 Praha 3 - Žižkov

telefon 222 513 403

ředitelka Mgr. Daniela Prokopová

e-mail: reditelstvi@specou.cz

Důležité termíny


31. 1. 2023

Počet přístupů
597790

– Canisterapie

Během hodin canisterapie se za pomoci aktivní činnosti se psem zaměříme na posilování a rozvoj:

– citových dovedností (hlazení, mazlení, komunikace se psem,…)

– rozumových dovedností (cílená hra, rozšiřování slovní zásoby,…)

– pohybových schopností ( jemná a hrubá motorika, házení míčků,…)

– relaxaci

Canisterapie rozvíjí motoriku, podněcuje žáky ke komunikaci, rozvíjí sociální cítění a také dochází k zlepšení orientace v prostoru a čase .Vzdělávání za pomoci zvířat prostřednictvím přirozeného, ale zároveň i cíleného kontaktu zvířete se žákem dochází k lepším výsledkům při výchově, motivaci ke vzdělávání, ale také i k rozvoji sociálních dovedností žáka. Canisterapeut může pracovat s jednotlivcem nebo se skupinou žáků, kteří mají specifické poruchy chování, komunikace, učení. U této metody vždy spolupracujeme se speciálními pedagogy, vychovateli, vedoucími volnočasových aktivit a nebo s psychology.

Kontakt

Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o.

Chelčického 2
130 00 Praha 3 - Žižkov

telefon 222 513 403

ředitelka Mgr. Daniela Prokopová

e-mail: reditelstvi@specou.cz

Důležité termíny