Kontakt

Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o.

Chelčického 2
130 00 Praha 3 - Žižkov

telefon 222 513 403

ředitelka Olga Kočová
specou@volny.cz

e-mail: specou@volny.cz

Důležité termíny


22. 6. 2022

Počet přístupů
570062

Akce školy

 • Žáci se setkávají při mimoškolních aktivitách, exkurzích a jezdí na vícedenní výlety. Navštěvujeme různé kulturní akce.
 • Škola nabízí zájmové kroužky – výpočetní technika, pohybové hry, fotbal a dramatický kroužek.
 • Výrobky učňů se prezentují na prodejních vánočních výstavách.
 • Odborné učiliště každoročně pořádá fotbalový turnaj – Komocup.

Pravidelný seznamovací výlet s environmentální tématikou na Šumavu

V posledních letech se stalo tradicí pořádat týdenní podzimní pobyt na Šumavě, kterého se účastní žáci ze všech středisek výuky. Žáci z různých oborů se zde mají možnost blíže seznámit a i žáci prvních ročníků se lépe začlení do již fungujícího kolektivu. Většina aktivit je tématicky zaměřena na environmentální výchovu. Konkrétně žáci navštíví bioplynovou stanici v obci Soběšice, kde se seznámí podrobně s chodem a provozem této stanice. Dále se seznámí na přilehlé farmě s podmínkami ekochovu skotu. Budou také informováni o dalších aktivitách Obchodního družstva Soběšice, které souvisí se životním prostředím, např. vodní elektrárna, ekosystém rybníka, atp. Seznámí se aktivně s ekosystémem lesa, každý si zasadí vlastní strom. Předvedou si jak probíhal starověký výpal keramiky technikou RAKU a porovnají si dopady dřívější metody výpalu s novodobou praxí. Žáci jsou poučeni jak co nejšetrněji provozovat např. vlastní malou dílnu. Pro tkalce je připravena ukázka střihu ovcí a zpracování vlny, zahradníci mají připravenou prohlídku zemědělských strojů. Při každém pobytu je zvolena i exkurze na nějaké historicko-kulturní místo doplněná odborným výkladem, navštívili jsme již například hrad Rabí nebo zámek Blatná.

Pro tento školní rok dále plánujeme:
Keramické středisko:

 • listopad – návštěva Národního muzea
 • prosinec – vánoční besídka
  – prohlídka vánočních trhů
 • leden – přednáška Policie ČR
 • únor – návštěva Umělecko-průmyslového muzea
 • duben – návštěva Pražského hradu

Zahradnické středisko:

 • 1. pololetí  – návštěva Národního muzea
  – Komořanské tůně
  – AGROPOL s.r.o.
  – ČZU – školní statek v Tróji
  – Dendrologická zahrada v Průhonicích
  – Botanická zahrada v Tróji
  – Botanická zahrada na Slupi
  – Canisterapie
  – Přednáška o drogách
 • 2. pololetí  – Muzeum hl.m. Prahy
  – Výstava For habitat – For garden
  – ZEVO
  – SZŠ v mělníku – škoní statek
  – Dendrologická zahrada v Průhonicích
  – Výukový program “Tonda obal”
  – Botanická zahrada v Tróji
  – Modřanská rokle
  – Botanická zahrada na Slupi
  – Zahrada Pražského hradu
  – Lesy hl.m.Prahy – okrasné školky
  – Záchranná stanice ptactva Merlin
  – Přednáška Policie ČR

Tkalcovské středisko:

 • listopad – Muzeum hl.m.Prahy
 • duben – Botanická zahrada v Tróji
 • červen – Zoologická zahrada

Kontakt

Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o.

Chelčického 2
130 00 Praha 3 - Žižkov

telefon 222 513 403

ředitelka Olga Kočová
specou@volny.cz

e-mail: specou@volny.cz

Důležité termíny